Välkommen till Eslövs Filmstudio

Eslövs Filmstudio visar film på Bian i Eslöv måndagar klockan 19.00.
Medlemskortet kostar 220  kronor och gäller för alla filmer som visas under en termin.

Medlemskort kan du köpa på Bian i samband med filmvisning
kontant eller Swish

Salongen rymmer max 146 besökare vilket begränsar antalet medlemmar
Utöver terminsprogrammet,  visas då och då extrafilmer,
  ibland utomhus på det vackra Trollsjöområdet
Ev utomhusbio, börjar ca kl 21, ta med egen stol, filt, popcorn, ingen entré-avgift

Frågor? Kontakta klubbens ordf  Hans Lindén 0413-172 95
 linden.hans@telia.com eller eslovsfilmstudio@hotmail.com
Föreningen registrerades den 13 januari 2003
och ingår i Sveriges Förenade Filmstudios

  Det blir en utomhusvisning vid Trollsjön den 16 augusti

Vi samarbetar med Eslövs Teaterförening

Senaste uppdateringar
2019-01-06
Aktuellt, Start,
2019-02-14
Aktuellt, Start, Arkiv
2019-03-12
Start, Arkiv
2019-04-06
Start, Arkiv
2019-05-11
Start, Arkiv