Höstsäsongen 2020

Den pågående Corona-pandemin sätter
stopp för våra filmvisningar under hösten.
Alla som löst medlemskap och lämnat
kontaktadress via mail, får info via epost
om situationen ändras. Övriga ombedes
följa info här på hemsidan.